To nye Europeiske kulturveier til Norden

Med sertifiseringen av European Route of Industrial Heritage og Iron Curtain Trail er det nå 10 Europeiske kulturveier på kryss og tvers av Norden.

Disse er:

Route of St. Olav Ways (N, S, DK, SF)

The Hansa (N, S, SF, IS)

Viking Routes (N, S, DK, SF, IS)

European Cemeteries Route (N, S, DK)

Prehistoric Rock Art Trails (N)

Résau Art Noveau Network (N)

European Route of Cistercian Abbeys (S, DK)

European Route of Megalithic Culture (S, DK)

European Route of Industrial Heritage (N, S, DK, SF)

Iron Curtain Trail (N, SF)

Mer om Europeiske kulturveier