På det digitale årsmøtet til ACSOW den 22.april, ble et nytt styre enstemmig valgt.

Styret består nå av:

Alle medlemmer er valgt for to år. To styremedlemmer er helt nye (Hall og Engebretsen), mens de fem andre har allerede én eller to perioder som styremedlemmer bak seg.

Vi vil samtidig takke de to medlemmene som gikk ut av styret for det gode arbeidet de har gjort for ACSOW: President Per Rosenberg (Linköpings stift, Sverige) og styremedlem Marica Hamberg (Östersunds kommun, Sverige).