Kulturrutens tema

The cultural route of St Olav Ways

Kulturruten St Olav Ways arbeider for å synliggjøre olavsarven som en felles europeisk arv, i tillegg til sporene etter pilegrimstrafikken mot Trondheim etter Olav Haraldsons død og helgenkåring. 

Hellig Olavs skrin i Nidarosdomen har vært det viktigste pilegrimsmålet i Norden siden helgenkåringen i 1031. Den norske vikingkongen og helgenen beholdt sin status som en slags nordisk overhelgen gjennom hele middelalderen, og ble like høyt æret i nabolandene som i sitt eget Norge.

I dag er St. Olavsvegene til Trondheim et nettverk av historiske veier gjennom vakker natur, kulturlandskap og historiske steder. Veiene kommer fra alle himmelretninger til Olav den helliges gravkirke, Nidarosdomen, som var det nordligste pilegrimsmål for kristenheten gjennom hele middelalderen.

Kulturruten består av flere mindre ruter gjennom Finland, Danmark, Sverige og Norge – som alle henger sammen og leder til Trondheim. Se på kartet vårt for å få en oversikt over de fysiske rutene: Kart over St. Olav Ways. 

I tillegg til de fysiske rutene og organisasjoner som jobber med disse, består kulturruten også av steder og organisasjoner med tematisk tilknytning til olavsarven eller pilegrimstradisjonen.

Historien til St. Olav

Her kan du lese om historien til vikingkongen Olav HaraldssonHere, – senere St. Olav: https://pilegrimsleden.no/artikler/vikingkongen-og-helgenen-olav

I Nidaros, Trondheim, begynte pilegrimsvandringene til Olav den helliges grav straks etter hans død på Stiklestad i 1030. Det ble fort ble kjent at han måtte være en hellig mann og i 1031 ble han erklært hellig. Det tidligste vitnesbyrdet om dette er i Torarin Lovtunges dikt fra tiden 1031-35, han var skald hos kong Olavs fiende; danskekongen.I løpet av noen få år var pilegrimsvandringen til Olav den helliges gravkirke så sterkt befestet at den var kjent langt utover i Europa.

Da den lutherske reformasjonen nådde Norge i 1537 ble pilegrimsvandringer forbudt. Først i det 20. århundret begynte folk igjen å komme til Nidaros som pilegrimer. Særlig etter 1980-tallet dukket stadig flere opp og ikke minst da pilegrimsveien mellom Oslo og Trondheim ble merket fra 1993 og offisielt åpnet i 1997. 

Nettverket av ruter gjennom Norge, Sverige og Danmark under navnet St. Olav Ways, fikk status som Europeisk Kulturrute i 2010.