Om Europeiske kulturruter

Det er Europarådet som tildeler statusen som europeisk kulturrute, gjennom et eget program, «Cultural Routes of The Council of Europe programme» etablert tilbake i 1987. Da ble pilegrimsruten til Santiago de Compostela første offisielle rute. I 2010 vedtok Europarådets ministerkomité en utvidet delavtale om kulturruter, «The enlarged partial agreement on cultural routes» som ytterligere forsterket dette som satsning og forpliktelse. Selve programmet og samordningen mellom alle kulturrutene styres fra et eget institutt underlagt Europarådet: The European Institute of Cultural Routes, lokalisert i Luxemburg.

Da pilegrimsrutene til Santiago ble første offisielle kulturrute i 1987,  ble også «the Santiago de Compostela decleration» lansert. Denne erklæringen forteller hvorfor og hvordan Europarådet ønsket å jobbe videre med flere slike kulturruter: 

«May the faith which has inspired pilgrims throughout history, uniting them in a common aspiration and transcending national differences and interests, inspire us today, and young people in particular, to travel along these routes in order to build a society founded on tolerance, respect for others, freedom and solidarity.”

Med 48 kulturruter (pr 2023), som spenner over et bredt spekter av tema, ønsker Europarådet å synliggjøre både fritids- og læringsaktiviteter for innbyggere over hele Europa. I tillegg ønsker de å være en drivkraft i utvikling av bærekraftig turisme og lokal næringsutvikling. Tematikken er bred: fra arkitektur til landskap, fra religiøs arv til politisk historie, fra gastronomi og immateriell kulturarv, til sporene fra de store europeiske mesterne innen kunst, musikk og litteratur. 

De europeiske kulturrutene skal bygge på Europarådets grunnleggende og generelle verdier om menneskerettigheter, demokrati og rettsstatens prinsipper som viktige samfunnsverdier.

For St. Olav Ways trekkes følgende aspekt frem som særlig sentralt: «The myth of Saint Olav led thousands of pilgrims to travel for centuries across the European continent in search of his burial place. These movements caused intense cultural and religious exchanges, thus serving an important role in the construction of a European identity.»

Statusen som kulturrute blir ikke gitt «for evig», alle ruter må gjennom evaluering hvert tredje år. St Olav Ways har vært gjennom flere evalueringsrunder siden statusen ble tildelt i 2010, og fikk sist fornyet sin status for tre nye år i 2022. 

 Her kan du lese hele «The Santiago de Compostela Declaration»: