Foreningen ACSOW

Hver kulturrute skal bygges på demokratiske prinsipper, og statusen skal forvaltes av en demokratisk medlemsforening. ACSOW er en forkortelse for «The Association for The Cultural Route of St Olav Ways”, og er foreningen som er etablert for å forvalte St Olav Ways som kulturrute.

 Medlemmene i ACSOW består av organisasjoner som har tilknytning til en av pilegrimsledene (være seg eksempelvis pilegrimssenter, kommuner, fylker, bispedømmer), eller medlemmer med tilknytning til olavsarv mer generelt (slik som museer, festivaler og universiteter). ACSOW har et styre med en styreleder/president, som velges på årsmøtet.

I tillegg til å forvalte statusen, skal ACSOW legge til rette for samarbeid på tvers av grenser, bygge nettverk og jobbe for utvikling langs ruten. Dette være seg gjennom prosjekter, forskning eller andre aktiviteter. ACSOW og St Olav Ways skal stimulere til kulturelt samarbeid, bærekraftig regional utvikling og sosial utjevning. 

For at en led/rute skal bli godkjent som en del av St. Olav Ways, må som et minimum den eller de aktører som er ansvarlige for driften av ruten bli medlem i ACSOW. 

For mer info om de ulike ledene/rutene som er del av St. Olav Ways, se vårt felles kart og de enkelte sidene for hvert land under fanen «ruter». 

For mer info om alle medlemmene i ACSOW, se fanen «medlemskap». Der finner du også innmeldingsskjemaet. 

Styret i ACSOW

I perioden 2024 – 2026, består styret og administrasjonen i ACSOW av følgende personer: :

  • President: Janke Rasmussen, pilegrimsenter Dale-Gudbrand/Gudbrandsdalsmusea AS, Norge.
  • Vise-president: Miika Ahola, Olofsleder i Finland, Finland.
  • Styremedlem: Mikkel von Seelen, Udvikling Hærvejen, Danmark. 
  • Styremedlem: Kjersti Utne, Trondheim kommune, Norge
  • Styremedlem: Jenny Hall, Östersunds kommun, Sverige
  • Styremedlem: Cathrine Stangebye Engebretsen, Vestfold fylkeskommune, Norge
  • Styremedlem: Johan Norling, Västkuststiftelsen, Sverige
 
ACSOW har inngått en skriftlig avtale med Nasjonalt Pilegrimssenter i Norge, som fyller funksjonen som route management og administrasjon. Styringen av ACSOW skjer altså i tett samarbeid mellom en ansatt administrasjon og det valgte styret med representanter fra alle fire land. 

  • Hans Morten Løvrød, Nasjonalt Pilegrimssenter, Norge (route manager). 
  • Guro Berge Vistad, Nasjonalt Pilegrimsenter, Norge (administrasjon).