Kart

Klikk på en rute i kartet for mer informasjon

Kulturruten består av flere selvstendige leder/ruter gjennom Finland, Sverige, Danmark og Norge, som alle henger sammen og fører til Trondheim.

Ø s t e r s u n d H æ r v e j e n K y s t p i l e g r i m s l e i a S t . O l a v W a t e r w a y L a r v i k O s l o T r o n d h e i m S u n d s v a l l S t o c k h o l m B e r g e n S t a v a n g e r V a d s t e n a G ö t e b o r g A a l b o r g T u r k u / Å b o S t . O l a v s l e d e n G u d b r a n d s d a l s l e d e n B o r g l e d e n S t i k l e s t a d L i l l e h a m m e r T u n s b e r g l e d e n Padborg Viborg