Medlemsnettverk

ACSOW er en demokratisk, medlemsstyrt organisasjon, med medlemmer i alle rutens medlemssland. Medlemmene avholder en årlig generalforsamling/årsmøte, hvor blant annet styret velges.  

For at en led/rute skal kunne bli vurdert som en offisiell del av kulturruten, er det et minimumskrav at den eller de organisasjoner eller foretak som er ansvarlige for leden blir medlemmer av ACSOW. ACSOW er også åpen for medlemmer som ikke har et ansvar for en led/rute, men som heller har en tematisk tilknytning til olavsarv eller pilegrimstrasjonen mot Trondheim. 

ACSOW har følgende medlemmer: