Om St. Olav Ways

Kulturruten St. Olav Ways er godkjent av Europarådet som en offisiell europeisk kulturrute. ACSOW (Association for the cultural route of st olav ways) er organisasjonen som forvalter statusen. Kulturruten går gjennom Finland, Sverige, Danmark og Norge, mot pilegrimsmålet Nidarosdomen i Trondheim (Norge). Foreningen har medlemmer i alle fire land. 

Olav II Haraldsson, senere kjent som St. Olav, var konge i Norge fra 1015 til 1028. I 1028 måtte kong Olav flykte til Novgorod hvor han tilbrakte et par år ved prins Jaroslav i sitt hoff.

I 1030 hadde kong Olav en drøm som han tolket som et kall til å vende tilbake for å kjempe for sitt land. Han ankom Stiklestad med en liten hær og ble drept i slaget 29. juli 1030. Sagaen om Olav den Hellige, skrevet av den islandske historikeren Snorre Sturlasson, forteller at det skjedde mirakler både på slagstedet og senere rundt kongens grav i Trondheim.

Folk begynte å anse kongen for hellig og ett år senere overbeviste de biskopen om å åpne graven. Det fortelles at kongen så ut som om han hadde sovet, håret og neglene hadde vokst, huden var frisk og det steg en vidunderlig duft opp fra kisten. Kongen ble erklært for martyr og helgen i året 1031. Relikviene ble plassert i kirken og pilegrimsferder til den hellige kongen begynte umiddelbart. Historiene om Olavs mirakler spredte seg, både i Norge og resten av Europa, og helgengraven i Nidarosdomen ble det viktigste pilegrimsmålet i Nord-Europa – frem til reformasjonen. 

Det eldste eksisterende bildet av St. Olav, datert til omtrent år 1160, er å finne på en søyle i fødselskirken i Betlehem. Antallet olavskirker og -kapell forteller oss at utbredelsen av olavskulten en gang var meget stor, over hele Nord-Europa. Fra tiden før reformasjonen, vet vi at det eksisterte minst 340 olavskirker og kapell, hvorav 288 lå utenfor Norge. 

St Olav Ways er i dag et nettverk av ruter gjennom Finland, Danmark, Sverige og Norge. Det er mange ulike ruter å velge mellom, og turene kan legges opp fra korte dagsturer til mange uker. Informasjon og veiledning om infrastruktur, kart og overnatting finnes i rikelig monn. 

Hvilke europeiske verdier representerer St. Olav Ways?

Uttalelse fra Europarådet: 

«The myth of Saint Olav led thousands of pilgrims to travel for centuries across the European continent in search of his burial place. These movements caused intense cultural and religious exchanges, thus serving an important role in the construction of a European identity.»

Bilde: Utdrag fra Olavs-antemensalet, fra ca. år 1300.