Nytt styre for ACSOW 2022 – 2024 er valgt

På det digitale årsmøtet til ACSOW den 27.mai, ble et nytt styre enstemmig valgt.

Styret består nå av:

Leder/president: Per Rosenberg, Sverige (Linköping Stift)
Nestleder: Jan Reinert Rasmussen, Norge (Gudbrandsdalsmusea AS)
Styremedlem: Miika Ahola, Finland (Olofsleder i Finland)
Styremedlem: Johan Norling, Sverige (Västkuststiftelsen)
Styremedlem: Kjersti Utne, Norge (Trondheim kommune)
Styremedlem: Marica Hamberg, Sverige (Östersunds kommun)
Styremedlem: Mikkel von Seelen, Danmark (Udvikling Hærvejen)

Alle medlemmer er valgt for to år. To av medlemmene (Rosenberg og Ahola) har allerede én periode som styremedlemmer bak seg, mens de resterende fem er nye.

Vi vil samtidig takke det avtroppende styret for det gode arbeidet de har gjort for ACSOW: Unni Skaar (Norge), Uffe Westerberg (Danmark), Marie Fors (Sverige), Ola Rønne (Norge) og Kjell Inge Stellander (Norge). Avtroppende president Unni Skaar fortjener en særskilt takk, hun har vært en viktig drivkraft i oppbygningen av ACSOW siden organisasjonen ble stiftet i 2018.