Fellesmøte for styret og scientific committee på Granavollen

Den 15. og 16. mai møttes både ACSOW-styret og scientific committee for felles møtedager på Granavollen i Norge.

Granavollen ligger i regionen Hadeland i Norge, og  har vært et kulturelt og historisk møtested i mer enn 2000 år. Her ligger blant annet de to middelalderkirkene «Søsterkirkene«, og i dag passerer Pilegrimsleden (del av kulturruten St. Olav Ways) mellom Oslo og Trondheim rett gjennom området. Her ligger også Pilegrimssenter Granavollen, ett av de 12 regionale pilegrimssentrene som finnes langs Pilegrimsleden i Norge.

Her møttes styret og scientific committee i to dager for felles møter, diskusjoner og opplevelser, og å bli bedre kjent med hverandre. Videre diskutere hvordan vi sammen kan arbeide for å styrke hele den nordiske kulturruten St. Olav Ways, i særdeleshet hvilke aktiviteter styret ønsker at komiteen skal prioritere, og hvordan styret og administrasjonen kan støtte komiteen i dette arbeidet.

Granavollen-området bød på flotte historiske omgivelser, og vi fikk oppleve både Søsterkirkene, Steinhuset, Gamle Tingelstad kirke, samt en flott vandring langs Pilegrimsleden. Sanner Hotel, som også har enklere overnattingstilbud for pilegrimer i sommersesongen, bød på god mat og godt vertskap for oss.

Milesteinen på Granavollen, 533 km til Trondheim
Jane Dahl Sogn, daglig leder på Pilegrimssenter Granavollen
Flott landskap å vandre i
Styret og scientific committee foran døren til Gamle Tingelstad kirke. Fra venstre: Cathrine Stangebye Engebretsen, Guro Berge Vistad, Hans Morten Løvrød, Janke Rasmussen, Kjersti Utne, Kersti Markus, Mikkel von Seelen, Ingeborg Collin og Mats Nilsson. (Jenny Hall, Johan Norling, Miika Ahola og Minna Opas var ikke tilstede).
De flotte søsterkirkene Maria og Nikolai, med kulturansvarlig kirketjener Kari Røken Alm som dyktig lokal guide og formidler.