Kystpilegrimsleia byr på mange og store kontrastar

Både norske og utanlandske pilegrimar valfarta langs kystleia til Nidaros. Vestlandskysten har ein rekkje kulturarvminner som vitnar om dei mange pilegrimane.   Adam av Bremen, historikar og utsending for erkebiskopen, skriv om pilegrimsferden til Nidaros og korleis pilegrimar som kom frå Danmark eller Nord-Tyskland føretrakk sjøvegen på si ferd nordover. “Viss ein seglar frå Ålborg […]

LARVIK- TØNSBERG – OSLO

23. mai 2019 vedtok styret i NDR Tunsbergleden som offisiell del av Pilegrimsleden – St. Olavsvegene til Trondheim. Tunsbergleden byr på et mangfold av kulturopplevelser i frodig landskap og lett tilgjengelig terreng. Sesongen for vandring er lengre i Oslofjordsklimaet. Edelløvskogenes brus og fuglekvitter er like fine lysegrønne om våren som røde om høsten. Vestfolds kystbyer […]