LARVIK- TØNSBERG – OSLO

23. mai 2019 vedtok styret i NDR Tunsbergleden som offisiell del av Pilegrimsleden – St. Olavsvegene til Trondheim.

Tunsbergleden byr på et mangfold av kulturopplevelser i frodig landskap og lett tilgjengelig terreng. Sesongen for vandring er lengre i Oslofjordsklimaet. Edelløvskogenes brus og fuglekvitter er like fine lysegrønne om våren som røde om høsten. Vestfolds kystbyer med sine rike og varierte historier ligger som perler på en snor, og yrer av kulturliv sommerstid. Du kan også oppleve stille og bølgende kornåkre, sandstrender, blankskurte svaberg og duftende furuskoger.

Leden går gjennom boligstrøk med hverdagsliv, myldrende bysentrum og gater og ut på tusen år gamle gårdsveier. Forbi vikingbyen Kaupang, Gokstadhaugen og Borrehaugene, verdenskjente kulturminner fra vikingtid, og det berømte Edvard Munchs sommerhus i Åsgårdstrand. På vandring over Slottsfjellet i middelalderbyen Tønsberg oppleves restene av Nordens største borganlegg.

Olavsarven etter vikingkongen Olav Haraldsson er rik på vestsiden av Oslofjorden. Olav Haraldsson var sønn av Harald Grenske, småkonge over Vestfold og Telemark, som sin farfar Gudrød Bjørnsson og oldefar Bjørn Farmann før han.  Langs leden ligger det fem middelalderske kirkesteder og et kloster viet til St. Olav. På Huseby gård i Lier skal steinkirken viet St. Olav ha stått helt til 1500-tallet. Rundt år 1020 ble den hellige Hallvard Vebjørnsson ble født på denne gården. Han var eneste barn av storbonden Vebjørn og hans hustru Torny Gudbrandsdatter, søsterdatter av Åsta, mor til Olav Haraldsson, og dermed kusine av helgenkongen.

 

Kilde: pilegrimsleden.no