Cultural Route of the Council of Europe

Kulturruten St Olav Ways​

Kulturruten St Olav Ways

The Cultural Route of St Olav Ways (kulturruten St. Olav Ways) er en offisiell europeisk kulturrute godkjent av Europarådet i 2010. Det historiske og kulturelle fundamentet for kulturruten er ferdselsruter mot pilegrimsmålet Nidarosdomen i Trondheim, Norge. I tillegg består ruten av andre lokasjoner og steder med tilknytning til olavsarv eller olavstradisjonen. 

ACSOW (Association for the cultural route of st olav ways) er den felles-nordiske organisasjonen som forvalter statusen. Organisasjonen er medlemsbasert, og bygget på de demokratiske verdiene til Europarådet. Ruten passerer gjennom Finland, Danmark, Sverige og Norge, og har medlemmer i alle fire land. 

En europeisk kulturrute skal vise hvordan ulike europeiske lands fortider utgjør en felles europeisk kulturarv, og forvalte denne til nytte for lokal og regional utvikling. De europeiske kulturrutene skal bygge på Europarådets grunnleggende og generelle verdier om menneskerettigheter, demokrati og rettsstatens prinsipper som viktige samfunnsverdier.

Rutene dekker et bredt spekter av tema, fra arkitektur til landskap, fra religiøs arv til politisk historie, fra gastronomi og immateriell kulturarv, til sporene fra de store europeiske mesterne innen kunst, musikk og litteratur.

Om St Olav Ways og ACSOW

St Olav Ways er en godkjent europeisk kulturrute. Det historiske og kulturelle fundamentet for St Olav Ways er ferdselsruter mot pilegrimsmålet Nidarosdomen i Trondheim, Norge. Association for the Cultural Route of St. Olav Ways (ACSOW) er den juridiske enheten som forvalter statusen. Den er bygget på de demokratiske verdiene til Europarådet og deres institutt for de europeiske kulturrutene. 

Hovedmålet for ACSOW er å forvalte statusen som europeisk kulturrute for The Cultural Route of St. Olav Ways. Gjennom å tilrettelegge for pilegrimsvandringer på gamle ferdselsruter mot Nidarosdomen og Trondheim, skal foreningen fremme den felles europeiske kulturarv ruten og dens kulturminner utgjør. 

ACSOW skal legge til rette for nettverk, næringsutvikling, prosjekter, publikasjoner, forskning og andre aktiviteter i tilknytning til Olavsarv generelt og pilegrimsvandring spesielt.

Sertifiseringen «Cultural route of the Council of Europe»  er et kvalitetsstempel, og alle ruter evalueres hvert tredje år. En kulturrute må involvere minst tre land, må bygge på en tematikk representativt for europeiske verdier, berede grunn for tverrfaglig forskning, formidle kulturminner, europeisk historie og kulturarv, legge til rette for utveksling på tvers av grenser for barn og unge, samt arbeide aktivt for økt kulturturisme og bærekraftig næringsutvikling langs ruten. 

De europeiske kulturrutene er trans-nasjonale ruter, som inviterer oss til å oppdage hvordan europeere levde i tidligere tider. Konseptet ble lansert av Europarådet i 1987.

De 48 kulturrutene (pr 2023) inviterer reisende til å oppdage Europas mangfoldige og spennende kulturarv, ved å føre folk og steder sammen, bygge nettverk og synliggjøre vår felles historie og kultur. Kulturrute-programmet bygger på Europarådet verdier om menneskerettigheter, kulturelt mangfold, interkulturell dialog og samarbeid på tvers av grenser.  

Rutene dekker et bredt spekter av tema, fra arkitektur til landskap, fra religiøs arv til politisk historie, fra gastronomi og immateriell kulturarv, til sporene etter de store europeiske mesterne innen kunst, musikk og litteratur. 

Å reise langs historiske leder til gamle helligmål er selve pilegrimsvandringens særkjenne, både historisk og aktuelt. Til forskjell fra tidligere tider lever vi i dag i et kulturelt og religiøst mangfoldig samfunn, dagens pilegrim definerer i større grad selv både årsak og motiv for sin vandring. Dagens pilegrimsfenomen er preget av mangfold, pilegrimen er åpen og søkende, og pilegrimsvandring er for mange en måte å søke mening i eget liv. Opplevelser av natur, møter og fellesskap, klutur og historie er viktige. Dagens pilegrim har selv eierskap til sin reise, ingen kan gjøre krav på og «eie» dagens pilegrimsfenomen. 

Å skape en europeisk kulturrute handler ikke bare om å gjenskape gammel kulturarv, tilby aktiviteter og produsere kunst og souvenirer til minne om kulturrutens opphav og fortid. Man kan like godt tjene på moderne former for kunst og kreativitet. 

Små og mellomstore bedrifter inviteres til å utvikle produkter og tilby sine tjenester, være seg håndverk, lokal mat eller annet. Innovasjon og næringsutvikling er viktig for en levende kulturrute, og gi grobunn for verdiskaping og bærekraftig kulturturisme. 

Det er viktig å utfordre og oppfordre aktører i reiselivet til å tenke nytt og utnytte muligheten som kulturruten kan gi. Kulturinteresserte turister er en lønnsom målgruppe som reiser i alle sesonger og representerer et stort potensial for lokal næringsutvikling. 

ACSOW er bygget opp som en demokratisk medlemsorganisjon.

Det er kun offentlige og private virksomheter eller organisasjoner som kan tegne medlemsskap i foreningen, det åpnes ikke opp for personlig medlemsskap. 

Medlemmer betaler en årlig kontingent på EUR 500.

Se mer under fanen «medlemskap»

Our latest news

Vellykket årsmøte 2024

På det digitale årsmøtet til ACSOW den 22.april, ble et nytt styre enstemmig valgt. Styret består nå av: Leder/president: Janke Rasmussen, Norge (Pilegrimssenter Dale-Gudbrand/Gudbrandsdalsmusea AS)

Read More »

Need help? Send us a message

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.

Join our community