Valg på nye styremedlemmer i ACSOW

ACSOW avholder sitt årsmøte den 27. mai i Roskilde. Valgkomiteen ønsker i den forbindelse innspill til nye kandidater til ACSOW-styret.

Et styremedlem velges for to år, og kan sitte maksimalt to perioder. Fem av dagens styremedlemmer har nå sittet to perioder, og går ut. To styremedlemmer kan gjenvelges for en ny periode.

Styret har i dag følgende sammensetning:

  • Styreleder/president Unni Skaar, Borgleden, Norge. Kan IKKE gjenvelges
  • Vice President Uffe Westerberg, Danske Kultur- og Pilgrimsruter, Danmark. Kan IKKE gjenvelges
  • Board member Kjell-Inge Stellander, Trondheim kommune, Norge. Kan IKKE gjenvelges
  • Board member Marie Fors, Västra Götalandsregionen, Sverige. Kan IKKE gjenvelges
  • Board member Ola Rønne, Viken fylkeskommune, Norge. Kan IKKE gjenvelges
  • Board Member Per Rosenberg, Linköpings Stift, Sverige. Kan gjenvelges
  • Board Member Miika Ahola, Olofsleder i Finland. Kan gjenvelges

Hvem kan foreslå kandidater? Bare medlemmer av foreningen kan foreslå kandidater.

Hvem kan nomineres? Bare kandidater som representerer medlemmer av foreningen kan nomineres.

Alle kandidater skal foreslås skriftlig, og de må ha sagt ja til å stille.

Se fullstendig valgreglement for ACSOW: Valgreglement 

Frist for innsending: 1. mai.

Forslag på kandidater sendes på e-post til post@acsow.org. Alle forslag på kandidater videreformidles direkte til valgkomitéen.

Spørsmål rettes også til post@acsow.org