Cultural Route of the Council of Europe

Kulturruten St Olav Ways

Kulturruten St Olav Ways

The Cultural Route of St Olav Ways (kulturruten St. Olav Ways) er en offisiell europeisk kulturrute godkjent av Europarådet i 2010. Det historiske og kulturelle fundamentet for kulturruten er ferdselsruter mot pilegrimsmålet Nidarosdomen i Trondheim, Norge. I tillegg består ruten av andre lokasjoner og steder med tilknytning til olavsarv eller olavstradisjonen. 

ACSOW (Association for the cultural route of st olav ways) er den felles-nordiske organisasjonen som forvalter statusen. Organisasjonen er medlemsbasert, og bygget på de demokratiske verdiene til Europarådet. Ruten passerer gjennom Finland, Danmark, Sverige og Norge, og har medlemmer i alle fire land. 

En europeisk kulturrute skal vise hvordan ulike europeiske lands fortider utgjør en felles europeisk kulturarv, og forvalte denne til nytte for lokal og regional utvikling. De europeiske kulturrutene skal bygge på Europarådets grunnleggende og generelle verdier om menneskerettigheter, demokrati og rettsstatens prinsipper som viktige samfunnsverdier.

Rutene dekker et bredt spekter av tema, fra arkitektur til landskap, fra religiøs arv til politisk historie, fra gastronomi og immateriell kulturarv, til sporene fra de store europeiske mesterne innen kunst, musikk og litteratur.

Om St Olav Ways og ACSOW

St Olav Ways er en godkjent europeisk kulturrute. Det historiske og kulturelle fundamentet for St Olav Ways er ferdselsruter mot pilegrimsmålet Nidarosdomen i Trondheim, Norge. Association for the Cultural Route of St. Olav Ways (ACSOW) er den juridiske enheten som forvalter statusen. Den er bygget på de demokratiske verdiene til Europarådet og deres institutt for de europeiske kulturrutene. 

Hovedmålet for ACSOW er å forvalte statusen som europeisk kulturrute for The Cultural Route of St. Olav Ways. Gjennom å tilrettelegge for pilegrimsvandringer på gamle ferdselsruter mot Nidarosdomen og Trondheim, skal foreningen fremme den felles europeiske kulturarv ruten og dens kulturminner utgjør. 

ACSOW skal legge til rette for nettverk, næringsutvikling, prosjekter, publikasjoner, forskning og andre aktiviteter i tilknytning til Olavsarv generelt og pilegrimsvandring spesielt.

Sertifiseringen «Cultural route of the Council of Europe»  er et kvalitetsstempel, og alle ruter evalueres hvert tredje år. En kulturrute må involvere minst tre land, må bygge på en tematikk representativt for europeiske verdier, berede grunn for tverrfaglig forskning, formidle kulturminner, europeisk historie og kulturarv, legge til rette for utveksling på tvers av grenser for barn og unge, samt arbeide aktivt for økt kulturturisme og bærekraftig næringsutvikling langs ruten. 

De europeiske kulturrutene er trans-nasjonale ruter, som inviterer oss til å oppdage hvordan europeere levde i tidligere tider. Konseptet ble lansert av Europarådet i 1987.

De 48 kulturrutene (pr 2023) inviterer reisende til å oppdage Europas mangfoldige og spennende kulturarv, ved å føre folk og steder sammen, bygge nettverk og synliggjøre vår felles historie og kultur. Kulturrute-programmet bygger på Europarådet verdier om menneskerettigheter, kulturelt mangfold, interkulturell dialog og samarbeid på tvers av grenser.  

Rutene dekker et bredt spekter av tema, fra arkitektur til landskap, fra religiøs arv til politisk historie, fra gastronomi og immateriell kulturarv, til sporene etter de store europeiske mesterne innen kunst, musikk og litteratur. 

Å reise langs historiske leder til gamle helligmål er selve pilegrimsvandringens særkjenne, både historisk og aktuelt. Til forskjell fra tidligere tider lever vi i dag i et kulturelt og religiøst mangfoldig samfunn, dagens pilegrim definerer i større grad selv både årsak og motiv for sin vandring. Dagens pilegrimsfenomen er preget av mangfold, pilegrimen er åpen og søkende, og pilegrimsvandring er for mange en måte å søke mening i eget liv. Opplevelser av natur, møter og fellesskap, klutur og historie er viktige. Dagens pilegrim har selv eierskap til sin reise, ingen kan gjøre krav på og «eie» dagens pilegrimsfenomen. 

Å skape en europeisk kulturrute handler ikke bare om å gjenskape gammel kulturarv, tilby aktiviteter og produsere kunst og souvenirer til minne om kulturrutens opphav og fortid. Man kan like godt tjene på moderne former for kunst og kreativitet. 

Små og mellomstore bedrifter inviteres til å utvikle produkter og tilby sine tjenester, være seg håndverk, lokal mat eller annet. Innovasjon og næringsutvikling er viktig for en levende kulturrute, og gi grobunn for verdiskaping og bærekraftig kulturturisme. 

Det er viktig å utfordre og oppfordre aktører i reiselivet til å tenke nytt og utnytte muligheten som kulturruten kan gi. Kulturinteresserte turister er en lønnsom målgruppe som reiser i alle sesonger og representerer et stort potensial for lokal næringsutvikling. 

ACSOW er bygget opp som en demokratisk medlemsorganisjon.

Det er kun offentlige og private virksomheter eller organisasjoner som kan tegne medlemsskap i foreningen, det åpnes ikke opp for personlig medlemsskap. 

Medlemmer betaler en årlig kontingent på EUR 500.

Se mer under fanen «medlemskap»

Our latest news

Årsmøte 2022

Endelig kan vi samles til et fysisk årsmøte igjen!   Årsmøtet for ACSOW avholdes i Roskilde, Danmark, fredag den 27. mai. Sted:  Comwell Hotel Roskilde.

Read More »

Need help? Send us a message

Instagram

En fredfull vandring som gir deg rom til å tenke 😌🙏 Gå pilegrim langs St. Olavsleden i sommer.
Fjerde søndag i advent og her er siste del av vår historie om pilegrimsmålet! 😄

⛪Etter reformasjonen i 1537 sluttet pilegrimer å oppsøke Olav den helliges grav i Nidaros, men etter flere hundre år har pilegrimsvandringen igjen blitt aktuell. Siden 1994 er mer enn 500 mil med pilegrimsled merket, og hvert år kommer flere tusen pilegrimer til Nidarosdomen. 

🌳Religion er fortsatt en viktig motivasjon for mange pilegrimer, men i dag frister også spennende landskap, ren natur og flotte stier til vandring langs Pilegrimsleden. Møtet med historien og med andre mennesker kan også være en sterk motivasjon. 

🧘Vi lever i en urolig og travel verden, full av informasjon og inntrykk. Mange opplever hverdagen som hektisk. Man har ikke tid til å tenke, puste og nyte øyeblikkene. Pilegrimsvandringen gir et avbrekk fra hverdagen med tid til stillhet og refleksjon - å bare være. Uansett hva din motivasjon for å legge ut på et slikt eventyr er, vil du oppleve at vandringen langs Pilegrimsleden er en reise som berører. 

Vi ønsker alle en fredfull jul og et godt nytt år! Vi gleder oss til å ønske nye og gamle vandrere velkommen i 2023!
Tredje søndag i advent og ny del av vår historie om pilegrimsmålet! 😁

⛪Vi som kommer til Nidarosdomen i dag, lar oss imponere av den storslåtte katedralen. Vi kan bare forestille oss hvilken virkning det praktfulle bygget hadde på menneskene som kom hit i middelalderen. På den tiden ruvet Nidarosdomen høyt over den lave trebebyggelsen i Trondheim. 

🎶Da middelalderens pilegrimer kom frem, gikk de først tre ganger rundt kirka før de gikk inn. Inne ble de møtt av lukten av røkelse og lyden av messesang. De mange alterene var dekket av kostbare stoffer, og kirka var rikt utsmykket med vakre skulpturer og fargerike altertavler. Målet for pilegrimene var sølvskrinet med Olav den Helliges kropp i. Olavskrinet sto i Oktogonen helt øst i kirka. For å komme dit gikk man opp de smale sideskipene, for det store midtrommet i koret var kun for de geistlige.

🚰Rundt oktogonen er det en smal gang. Den gjorde det mulig for pilegrimene å komme nærme skrinet som sto i midten. I denne koromgangen ligger også Olavsbrønnen, hvor pilegrimene kunne fylle flaskene sine med hellig vann fra kilden som ifølge legenden sprang opp ved Olavs grav.

🏋️‍♂️Det kom særlig mange pilegrimer til Nidaros rundt Olsok. Da sa man at det skjedde spesielt mange helbredelsesmirakler ved Olavs grav. På Olsokdagen den 29. juli ble Olavsskrinet båret i prosesjon ut av katedralen. Det måtte hele 60 mann til for å bære den store kista.

Neste søndag kommer fjerde og siste del av vår adventskalender, følg med! 

📸Oktogonen i Nidarosdomen
2. søndag i advent og vi fortsetter å fortelle om pilegrimsmålet! 

⚰️Det viktigste pilegrimsmålet i Norge i middelalderen var Olav den helliges grav i Nidaros. Etter at Olav Haraldsson falt i Slaget på Stiklestad 29. juli i 1030 ble kroppen hans brakt til Nidaros, og han ble etter tradisjonen begravet på det stedet hvor alteret i Nidarosdomen står i dag. 

🚶Der lå han i ett år og fem dager, før graven ble åpnet og Olav ble erklært som martyr, og helligkåret av biskop Grimkjell. De som var til stede, fortalte at kongens kropp var intakt og at hår og negler hadde fortsatt å vokse etter hans død. Dette, og historier om mirakler som skjedde rundt kongen etter slaget, var bakgrunnen for helligkåringen. Biskopen Grimkjell hadde nok også sett hjemme i England hvilken betydning en helgenkonges grav kunne ha for en by når pilegrimer begynte å valfarte til stedet.

📔I nesten 500 år lå Olav den helliges kropp i et vakkert sølvskrin på alteret i Kristkirka, som var det gamle navnet på Nidarosdomen. Han ble kalt Norges evige konge. Kronen, rikseplet og martyrøksa ble hans kjennetegn. Olav var særlig kjent for sin helbredende kraft, og historiene om hans mirakler ble samlet i boka Passio Olavi, trolig av Erkebiskop Eystein Erlendsson. Her kunne man lese om alle de som hadde fått hjelp av helgenen, og med den spredte Olavslegenden seg rundt i Europa.

Følg med neste søndag for del 3! 😁
I fire poster gjennom adventstiden, får du vite mer om den unike pilegrimshistorien!
Vi starter i dag med å fortelle om hvordan det hele startet.

🚶I mer enn tusen år har pilegrimer lagt ut på reise for å oppsøke kristenhetens hellige steder.  Ved målet kom man nærmere det hellige, og fikk hjelp og trøst. Reisen kunne være både strevsom og farefull. Allikevel ble pilegrimsvandringen en viktig del av religionsutøvelsens i middelalderens kristne Europa. 

📍De viktigste kristne pilegrimsmålene var Jerusalem, Roma og Santiago de Compostela. Her i nord søkte mange pilegrimer til Olav den helliges grav i Nidaros. Det fantes mange ulike grunner til å dra på pilegrimsvandring. Mange bar på et håp om å få hjelp og helsebot. Andre dro for å vise sin takknemlighet. 

⛪️Pilegrimsvandringen ble også en del av kirkas system for tildeling av bot og straff. Når man bekjente sine synder i skriftemålet kunne man bli pålagt å dra på pilegrimsvandring som botsøvelse. Pilegrimsvandringen kunne også forkorte tida i den fryktede skjærsilden, hvor alle døde sjeler skulle renses før dommens dag. For noen var nok også eventyrlyst en ekstra motivasjon, for pilegrimsreisen gav muligheten til å oppleve nye, spennende steder. Ønsket man ikke å legge ut på den lange reisen selv, kunne man betale en vikarpilegrim for å gjøre det i stedet.

 📸Bildet er tatt på St.Olavsleden, like før Munkeby.
Selja kloster - et av de første klostre i Norge⛵️
Gjennom hele middelalderen valfartet pilegrimer hit. Dette er ett av flere historiske nøkkelsteder du bør besøke langs kystpilegrimsleia: https://bit.ly/3laHB3s
#pilegrimsleden  #kystpilegrimsleia  #seljakloster  #nøkkelstedkystpilegrimsleia  #pilegrim  #pilegrimsvandring  #pilegrim
Stolt pilegrim fremme ved pilegrimsmålet💪😅

Her er Roman fra Tsjekkia, han vandret fra Oslo 1. mai. I dag vandret han det siste strekket inn til Nidarosdomen🎉 Nå er pilegrimene på vei, og hos Nidaros Pilegrimsgård / Nidaros Pilgrim Centre blir de tatt godt imot med Olavsbrev og en god prat om de ønsker🤗❤️
Lurer du på hva du bør pakke i sekken? Her finner du tips til hvordan du planlegger din pilegrimsvandring: https://bit.ly/3KU5M0L
Pilegrimspass og Olavsbrevet🏅

Skal du gå pilegrim i sommer, kan du samle stempel i et pilegrimspass. Går du de siste ti milene inn til Trondheim og Nidarosdomen, får du Olavsbrevet hos Nidaros Pilegrimsgård / Nidaros Pilgrim Centre, som er et bevis på at du har gått Pilegrimsleden🤩. Les mer på vår nettside pilegrimsleden.no
The great thing about new friends is that they bring new energy to your soul. Hiking along St. Olavsleden😍

#pilegrimsleden #stolavsveien #pilgrim #pilegrim #pilegrimage #pilgriminnorway #hikingadventures #norway #visitnorway
This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed. New posts will not be retrieved for at least 5 minutes.

Join our community