Nordisk kulturkontakt: Kultur- og kunstprogrammet

Kultur- og kunstprogrammet innvilger støtte til prosjekter innenfor alle kunst- og kulturområder, i alle prosjektfaser. Støtte kan søkes til prosjekter der det satses på kultur- og kunstproduksjoner og kreativt arbeid samt for å organisere og gjennomføre prosjekter som utvikler kompetanse innenfor kunst- og kulturfeltet. Alle aktører som virker på kultur- og kunstfeltet, kan søke, så lenge prosjektets innhold oppfyller programmets kriterier. Programmet administreres av Nordisk kulturkontakt, en av Nordisk ministerråds kulturinstitusjoner.

https://www.nordiskkulturkontakt.org/en/grants/about-the-grant-programmes/