Nidarosdomen – Norges nasjonalhelligdom – ble påbegynt i år 1070 og er bygget på Olav den Helliges gravsted.


Begynnelsen
Omkring år 1070 tok kong Olav kyrre ned det lille trekapellet som var reist over St. Olavs grav – og han lot bygge en steinkirke. Dette var begynnelsen på Nidarosdomen.

Nidaros som Erkebispesete
I 1153 ble erkebispesetet opprettet i Nidaros. Dette økte trangen til å bygge ut Olav den Helliges kirke i all sin prakt. Katedralens store byggherre fra 1160 var Erkebiskop Eystein Erlandsson. Under sitt opphold i England fikk erkebiskop Eystein se det gotiske korbygget i Canterbury-katedralen. Han ble så begeistret for den nye stilen at han dro tilbake til Nidaros i 1183 for å gjøre katedralen i Nidaros til den største og mektigste i Nord-Europa. I 1248 la erkebiskop Sigurd Eindrideson grunnen til Vestfronten – og siden ble skipet reist i en mektig høygotikk. Man antar at hele kirken stod ferdig i sin fulle prakt omkring 1300.

Branner og forfall
Allerede i 1328 rammet den første brannen kirken, og siden fulgte to nye branner i 1432 og 1531. I 1689 blåste hovedtårnets spir ned en uværsnatt, og i 1708 og 1719 ble kirken igjen rammet av branner. Skipet lå nå for lengst i ruin, og var avstengt fra resten av kirken.

Restaurering
Med en økende nasjonal bevissthet ble det etter hvert reist krav om gjenoppbygging av Nidarosdomen til middelalderens storhet. Derfor ble en egen bygghytte, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider – NDR, etablert i 1869. Restaureringen og gjenoppbyggingen av Nidarosdomen har pågått sammenhengende i over 130 år – og den pågår ennå. Når du besøker Nidarosdomen kan du se håndverkere i aktivitet, både inne i katedralen – og på stillaser utenfor. I dag jobber 23 håndverkere i NDRs verksteder med å sette i stand nasjonalhelligdommen etter gamle håndverksmetoder. 

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider – NDR
NDR utøver statens ansvar for restaurering, drift og vedlikehold, forskning og formidling av Nidaros domkirke og Erkebispegården i Trondheim. NDR er nasjonalt kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein og har et egenartet håndverksmiljø med lang og levende håndverkstradisjon på et høyt nivå.
Virksomheten har en aktiv publikumsavdeling som mottar i underkant av 500.000 besøkende hvert år. NDR omfatter også Nasjonalt Pilegrimssenter med overordnet ansvar for pilegrimsledene i Norge. NDR ledes av et styre og er underlagt Kulturdepartementet. Virksomheten utgjør rundt 70 årsverk.