Lik medlemskontingent for alle

I årsmøtet som ble avholdt 30. april 2020, ble det vedtatt ny kontingent for medlemskap i ACSOW. Den nye kontingenten er lik for alle medlemmer og gjelder fra og med 30. april 2020. Den nye kontingenten er på 500 Euro.

Medlemskap