Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes of the Council of Europe (EPA)

Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes of the Council of Europe (EPA) ble etablert i 2010. EPA jobber for å forsterke potensialet de Europeiske kulturveier har i form av samarbeid, bærekraft, territorial utvikling, sosialt fellesskap og promoteringen av mindre kjente destinasjoner. EPA har et særskilt fokus på temaer med symbolsk betydning for Europeisk fellesskap, historie, kultur og verdier.

EPA skal bidra til promoteringen av Europeisk identitet og tilhørighet gjennom kunnskap om, og bevisstgjøring av, Europas felles arv. EPA følger Europarådets politiske føringer, beslutter programstrategier og står for sertifiseringen av Europeiske kulturveier.

Liste over EPA medlemsland finnes her.