Det vises til tidligere utsendt innkalling til årsmøte for Association for the Cultural Route of St. Olav Ways (ACSOW). Opprinnelig plan var å avholde årsmøtet i Roskilde, Danmark, men på grunn av Covid-19 pandemien ble det umulig. Årsmøtet vil i stedet bli avholdt som et videokonferanse møte den 30. april kl. 14:00. Alle medlemmer vil få tilsendt sakspapirer og link til oppkobling i god tid før møtet.

 

Agenda for årsmøtet:

1. Åpning

– Styreleder ønsker velkommen

– Godkjenning av innkalling og agenda

– Valg av møteleder, referent og to signaturholdere

– Opptelling av stemmeberettigede

2. Årsmelding

3. Budsjett

4. Innkomne saker

– Medlemskontingent

– Vedtektsendringer

5. Valg

– Valg på styremedlemmer

6. Avslutning