Lik medlemskontingent for alle

I årsmøtet som ble avholdt 30. april 2020, ble det vedtatt ny kontingent for medlemskap i ACSOW. Den nye kontingenten er lik for alle medlemmer og gjelder fra og med 30. april 2020. Den nye kontingenten er på 500 Euro. Medlemskap  

Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes of the Council of Europe (EPA)

Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes of the Council of Europe (EPA) ble etablert i 2010. EPA jobber for å forsterke potensialet de Europeiske kulturveier har i form av samarbeid, bærekraft, territorial utvikling, sosialt fellesskap og promoteringen av mindre kjente destinasjoner. EPA har et særskilt fokus på temaer med symbolsk betydning for Europeisk fellesskap, historie, […]

To nye Europeiske kulturveier til Norden

Med sertifiseringen av European Route of Industrial Heritage og Iron Curtain Trail er det nå 10 Europeiske kulturveier på kryss og tvers av Norden. Disse er: Route of St. Olav Ways (N, S, DK, SF) The Hansa (N, S, SF, IS) Viking Routes (N, S, DK, SF, IS) European Cemeteries Route (N, S, DK) Prehistoric […]

Nidaros Domkirke

Nidaros Cathedral

Nidarosdomen – Norges nasjonalhelligdom – ble påbegynt i år 1070 og er bygget på Olav den Helliges gravsted. Begynnelsen Omkring år 1070 tok kong Olav kyrre ned det lille trekapellet som var reist over St. Olavs grav – og han lot bygge en steinkirke. Dette var begynnelsen på Nidarosdomen. Nidaros som Erkebispesete I 1153 ble […]

Fokus fremover

Skandinavia har en lang rekke med pilegrimsruter. Noen egner seg for spirituelle vandringer, andre for friluftsliv. På noen ruter trenger man båt, på andre egner det seg med sykkel. Den Europeisk kulturveien handler om kultur og den felles Europeiske tradisjon. Frem mot neste evaluering av The Route of St. Olav Ways, har styret i ACSOW […]

Nordisk kulturkontakt: Kultur- og kunstprogrammet

Kultur- og kunstprogrammet innvilger støtte til prosjekter innenfor alle kunst- og kulturområder, i alle prosjektfaser. Støtte kan søkes til prosjekter der det satses på kultur- og kunstproduksjoner og kreativt arbeid samt for å organisere og gjennomføre prosjekter som utvikler kompetanse innenfor kunst- og kulturfeltet. Alle aktører som virker på kultur- og kunstfeltet, kan søke, så […]

Invigning i Grisslehamn

Kung Olav dödades vid ett slag på Stiklestad nära Trondheim 1030 och helgonförklarades ett år senare. 7. juni invigs en pilgrimsled till hans minne. Grisslehamn är en av stationerna. Den 29 juli 1030 dödades Olav Haraldsson, tidigare kung av Norge, vid slaget vid Stiklestad norr om Trondheim. Slaget var en del i hans försök till […]

Kystpilegrimsleia byr på mange og store kontrastar

Både norske og utanlandske pilegrimar valfarta langs kystleia til Nidaros. Vestlandskysten har ein rekkje kulturarvminner som vitnar om dei mange pilegrimane.   Adam av Bremen, historikar og utsending for erkebiskopen, skriv om pilegrimsferden til Nidaros og korleis pilegrimar som kom frå Danmark eller Nord-Tyskland føretrakk sjøvegen på si ferd nordover. “Viss ein seglar frå Ålborg […]

LARVIK- TØNSBERG – OSLO

23. mai 2019 vedtok styret i NDR Tunsbergleden som offisiell del av Pilegrimsleden – St. Olavsvegene til Trondheim. Tunsbergleden byr på et mangfold av kulturopplevelser i frodig landskap og lett tilgjengelig terreng. Sesongen for vandring er lengre i Oslofjordsklimaet. Edelløvskogenes brus og fuglekvitter er like fine lysegrønne om våren som røde om høsten. Vestfolds kystbyer […]