Medlemskap

Det er kun offentlige og private virksomheter eller organisasjoner som kan tegne medlemskap i foreningen. Det åpnes ikke for personlig medlemskap. Medlemmer
betaler en årlig kontingent til foreningen.

Kontingent

  • Nasjonale statlig finansierte institusjoner og organisasjoner EUR 10 000,-
  • Fylker / Regioner / Bispedømmer EUR 5000,-
  • Kommuner / Menigheter EUR 1000,-
  • Pilegrimssentre / Museum / Universiteter / Forskningssentre EUR 500,-
  • Ideelle pilegrimsorganisasjoner EUR 300,-

Vi vil kontakte deg med betalingsinformasjon etter at du har sendt dette skjemaet.

Medlemskap

Medlemskap

Vi ønsker å søke om medlemskap i Association for the Cultural Route of St. Olav Ways (ACSOW).

Kontaktpersonens fornavn
Kontaktpersonens etternavn
Samtykke *

Takk for at du blir medlem!

Når du sender dette skjemaet, gir du oss samtykke til å lagre informasjonen som er fylt ut ovenfor.

Vi vil bare kontakte deg med informasjon som er relevant for medlemskapet ditt. Du kan når som helst kansellere abonnementet ditt ved å kontakte oss.

ACSOW | Medlemskap