All the posts.
<?php echo pulse_output(); ?>

På det digitale årsmøtet til ACSOW den 27.mai, ble et nytt styre enstemmig valgt. Styret består nå av: Leder/president: Per Rosenberg, Sverige (Linköping Stift) Nestleder: Jan Reinert Rasmussen, Norge (Gudbrandsdalsmusea AS) Styremedlem: Miika Ahola, Finland (Olofsleder i Finland) Styremedlem: Johan Norling, Sverige (Västkuststiftelsen) Styremedlem: Kjersti Utne, Norge (Trondheim kommune) Styremedlem: Marica Hamberg, Sverige (Östersunds kommun) Styremedlem: Mikkel von Seelen, Danmark (Udvikling Hærvejen) Alle medlemmer er valgt for to år. To …

READ MORE →
<?php echo pulse_output(); ?>

ACSOW avholder sitt årsmøte den 27. mai i Roskilde. Valgkomiteen ønsker i den forbindelse innspill til nye kandidater til ACSOW-styret. Et styremedlem velges for to år, og kan sitte maksimalt to perioder. Fem av dagens styremedlemmer har nå sittet to perioder, og går ut. To styremedlemmer kan gjenvelges for en ny periode. Styret har i dag følgende sammensetning: Styreleder/president Unni Skaar, Borgleden, Norge. Kan IKKE gjenvelges Vice President Uffe Westerberg, …

READ MORE →
<?php echo pulse_output(); ?>

Endelig kan vi samles til et fysisk årsmøte igjen!   Årsmøtet for ACSOW avholdes i Roskilde, Danmark, fredag den 27. mai. Sted:  Comwell Hotel Roskilde. Her har vi også reservert en del rom for deltakere på årsmøtet, fra torsdag til lørdag. Ta direkte kontakt med hotellet for bestilling av overnatting. Tidspunkt: Fredag 27. mai, fra klokken 9 – 11. Etter det formelle årsmøtet er ferdig, har vi invitert Dr. Nick …

READ MORE →
<?php echo pulse_output(); ?>

Gikk du glipp av webinaret med ACSOW sin Scientific Committee, eller ønsker du å oppleve det på nytt? Her finner du både tekster og opptak fra presentasjonene. Sekulärt och kristet i samverkan i pilgrimsvandrandet av Martin Lind Vandring og forandring av Tove Kruse Uppföljning av en pilgrimsled_Olin_Sabina, Granlund_Elouise      

<?php echo pulse_output(); ?>

I årsmøtet som ble avholdt 30. april 2020, ble det vedtatt ny kontingent for medlemskap i ACSOW. Den nye kontingenten er lik for alle medlemmer og gjelder fra og med 30. april 2020. Den nye kontingenten er på 500 Euro. Medlemskap  

<?php echo pulse_output(); ?>

Det vises til tidligere utsendt innkalling til årsmøte for Association for the Cultural Route of St. Olav Ways (ACSOW). Opprinnelig plan var å avholde årsmøtet i Roskilde, Danmark, men på grunn av Covid-19 pandemien ble det umulig. Årsmøtet vil i stedet bli avholdt som et videokonferanse møte den 30. april kl. 14:00. Alle medlemmer vil få tilsendt sakspapirer og link til oppkobling i god tid før møtet.   Agenda for …

READ MORE →
<?php echo pulse_output(); ?>

Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes of the Council of Europe (EPA) ble etablert i 2010. EPA jobber for å forsterke potensialet de Europeiske kulturveier har i form av samarbeid, bærekraft, territorial utvikling, sosialt fellesskap og promoteringen av mindre kjente destinasjoner. EPA har et særskilt fokus på temaer med symbolsk betydning for Europeisk fellesskap, historie, kultur og verdier. EPA skal bidra til promoteringen av Europeisk identitet og tilhørighet gjennom kunnskap …

READ MORE →
<?php echo pulse_output(); ?>

Med sertifiseringen av European Route of Industrial Heritage og Iron Curtain Trail er det nå 10 Europeiske kulturveier på kryss og tvers av Norden. Disse er: Route of St. Olav Ways (N, S, DK, SF) The Hansa (N, S, SF, IS) Viking Routes (N, S, DK, SF, IS) European Cemeteries Route (N, S, DK) Prehistoric Rock Art Trails (N) Résau Art Noveau Network (N) European Route of Cistercian Abbeys (S, …

READ MORE →
<?php echo pulse_output(); ?>

Nidarosdomen – Norges nasjonalhelligdom – ble påbegynt i år 1070 og er bygget på Olav den Helliges gravsted. Begynnelsen Omkring år 1070 tok kong Olav kyrre ned det lille trekapellet som var reist over St. Olavs grav – og han lot bygge en steinkirke. Dette var begynnelsen på Nidarosdomen. Nidaros som Erkebispesete I 1153 ble erkebispesetet opprettet i Nidaros. Dette økte trangen til å bygge ut Olav den Helliges kirke …

READ MORE →
<?php echo pulse_output(); ?>

For å bidra til å begrense og forsinke smitte fra Covid-19 (Corona viruset), er det satt inn strenge tiltak i en rekke land i Europa. Dette berører oss alle på kort og lang sikt. Som følge av situasjonen avlyses årsmøtet og alle tilhørende arrangement for helgen 28. – 30. mars i Roskilde, Danmark. Styret vil komme tilbake med informasjon om når og hvordan årsmøtet vil bli gjennomført.       …

READ MORE →
<?php echo pulse_output(); ?>

Skandinavia har en lang rekke med pilegrimsruter. Noen egner seg for spirituelle vandringer, andre for friluftsliv. På noen ruter trenger man båt, på andre egner det seg med sykkel. Den Europeisk kulturveien handler om kultur og den felles Europeiske tradisjon. Frem mot neste evaluering av The Route of St. Olav Ways, har styret i ACSOW valgt å ha fokus på følgende ruter: Åbo (Finland) – Åbolenske skjærgården – Åland – …

READ MORE →
<?php echo pulse_output(); ?>

Kultur- og kunstprogrammet innvilger støtte til prosjekter innenfor alle kunst- og kulturområder, i alle prosjektfaser. Støtte kan søkes til prosjekter der det satses på kultur- og kunstproduksjoner og kreativt arbeid samt for å organisere og gjennomføre prosjekter som utvikler kompetanse innenfor kunst- og kulturfeltet. Alle aktører som virker på kultur- og kunstfeltet, kan søke, så lenge prosjektets innhold oppfyller programmets kriterier. Programmet administreres av Nordisk kulturkontakt, en av Nordisk ministerråds …

READ MORE →
<?php echo pulse_output(); ?>

Kung Olav dödades vid ett slag på Stiklestad nära Trondheim 1030 och helgonförklarades ett år senare. 7. juni invigs en pilgrimsled till hans minne. Grisslehamn är en av stationerna. Den 29 juli 1030 dödades Olav Haraldsson, tidigare kung av Norge, vid slaget vid Stiklestad norr om Trondheim. Slaget var en del i hans försök till återkomst på den norska tronen sedan han drivits i landsflykt ett år tidigare. Olav, även …

READ MORE →
<?php echo pulse_output(); ?>

Både norske og utanlandske pilegrimar valfarta langs kystleia til Nidaros. Vestlandskysten har ein rekkje kulturarvminner som vitnar om dei mange pilegrimane.   Adam av Bremen, historikar og utsending for erkebiskopen, skriv om pilegrimsferden til Nidaros og korleis pilegrimar som kom frå Danmark eller Nord-Tyskland føretrakk sjøvegen på si ferd nordover. “Viss ein seglar frå Ålborg eller Vendsyssel i Danmark, kjem ein i løpet av ein dag over til Viken, som …

READ MORE →
<?php echo pulse_output(); ?>

23. mai 2019 vedtok styret i NDR Tunsbergleden som offisiell del av Pilegrimsleden – St. Olavsvegene til Trondheim. Tunsbergleden byr på et mangfold av kulturopplevelser i frodig landskap og lett tilgjengelig terreng. Sesongen for vandring er lengre i Oslofjordsklimaet. Edelløvskogenes brus og fuglekvitter er like fine lysegrønne om våren som røde om høsten. Vestfolds kystbyer med sine rike og varierte historier ligger som perler på en snor, og yrer av …

READ MORE →
ACSOW | Teams ColoredExtra