Om oss

Association for the Route of St. Olav Ways (ACSOW) er en medlemsbasert forening bygget på de demokratiske verdiene til Europeiske kulturveier.

Formålet for ACSOW er å forvalte statusen som Europeisk kulturvei for The Route of St. Olav Ways. Gjennom å tilrettelegge for pilegrimsvandring på gamle ferdselsveier mot Nidarosdomen og Trondheim, skal foreningen fremme den felles europeiske tradisjon som kulturveien og dens tilknytning av kulturminner utgjør. ACSOW skal legge til rette for prosjekter, publikasjoner, forskning og aktiviteter i tilknytning til Olavsarven generelt og pilegrimsvandring langs The Route of St. Olav Ways spesielt.

Sertifiseringen “Cultural Route of the Council of Europe” er et kvalitetsstempel. Nettverket av Europeiske kulturveier implementerer innovative aktiviteter og prosjekt knyttet til følgende hovedtema: Samarbeid innen forskning og utvikling, formidling av kulturminner, Europeisk historie og kulturarv, studie- og kultur-utveksling for unge Europeere, utøvelse av moderne kunst og kultur, kulturturisme og bærekraftig kulturutvikling.

Europeiske kulturruter

Europeiske kulturruter er transnasjonale ruter som hjelper turister å oppdage hvordan europeere har levd tilbake i tid. Konseptet Europeiske kulturruter ble lansert av Europarådet i 1987.

Europarådets europeiske kulturruter inviterer  reisende til å oppdage Europas mangfoldige kulturarv ved å føre folk og steder sammen gjennom nettverk, felles historie og kulturarv. De Europeiske kulturrutene bygger på Europarådets verdier om menneskerettigheter, kulturelt mangfold, interkulturell dialog og gjensidig utveksling over landegrenser.

Europarådets førtitalla kulturruter tilbyr et mangfold av fritids- og læringsaktiviteter over hele Europa for alle. De Europeiske kulturrutene er ment å være nøkkelressurser i arbeidet med ansvarlig turisme og bærekraftig utvikling. De dekker en rekke tema, fra arkitektur og landskap til religiøs innflytelse, fra gastronomi og immateriell arv til hovedpersoner innen europeisk kunst, musikk og litteratur.

Pilegrimsvandring i moderne tid

Å vandre på historiske leder til gamle helligmål er selve pilegrimsvandringens særkjenne, både historisk og aktuelt. Til forskjell fra tidligere tider lever vi i dag i et kulturelt og religiøst mangfoldig samfunn, dagens pilegrim definerer i større grad selv både årsak og motiv for sin vandring. Dagens pilegrimsfenomen er preget av mangfold, pilegrimen er åpen og søkende og pilegrimsleden er for mange et sted å søke mening i eget liv. Opplevelser av natur, møter og fellesskap, kultur og historie, er viktige. Sentralt for mange er ønsket om langsomhet, frihet, enkelhet, bekymringsløshet, stillhet, åndelighet og det å dele. – Dagens pilegrim har selv eierskap til sin vandring, ingen kan gjøre krav på og «eie» dagens pilegrimsfenomen.

Kulturturisme

Å holde liv i de Europeiske kulturrutene handler ikke bare om å gjenskape gammel kulturarv, tilby aktiviteter og produsere kunst og suvenirer til minne om kulturrutens opphav. Man kan like godt tjene på moderne former for kunst og kreativitet.

Små og mellomstore bedrifter (SMB) inviteres til å utforske nye produkt-utviklingsstrategier for å dyrke produktilgangen langs kulturveiene, med for  eksempel håndverk, lokal mat eller artister. Kulturelle og historiske aktiviteter gir grunnlag for innovasjon av produkter og service som igjen gir grobunn for økt verdi og bærekraftig kulturturisme.

Det er viktig å eksponere tradisjonelle turist aktører for kultur og kreativitet for å bidra til innovasjonskapasitet innen kulturturismen og skape dyrkbar grunn for nye innovative ideer på tvers av kultur, turisme, kreative yrker og bruken av informasjonsteknologi.

 

 

Medlemskap

Det er kun offentlige og private virksomheter eller organisasjoner som kan tegne medlemskap i foreningen. Det åpnes ikke for personlig medlemskap. Medlemmer
betaler en årlig kontingent til foreningen.

Medlemskontingent er 500 Euro

ACSOW | Hjem